Een kattencafe eens anders bekeken

29/09/2016 Katten

Door Joline De Jaegher - Kattengedragstherapeut Chat-o-Gand

Joline2_768x505

Een kattencafé is een fenomeen dat oorspronkelijk ontstond in Japan, om mensen die geen katten konden houden toch de mogelijkheid te geven om te genieten van het gezelschap van een kat. Katten wonen permanent in een (al dan niet speciaal voor hen ingericht) café. Alwaar bezoekers een drankje kunnen komen nuttigen en indien gewenst kunnen knuffelen met de katten. Het idee klinkt echt fantastisch voor wie heel graag katjes ziet en/of niet in mogelijkheid verkeert om er zelf eentje te houden!


Evenwel vanuit het standpunt van de kat bekeken, kunnen er bij dit een concept weliswaar enkele welzijnsproblemen optreden:Katten kunnen namelijk (veel) stress ondervinden in een kattencafé. Kortdurende stress - waarbij de kat de mogelijkheid heeft om om te gaan met de stressfactor, (bv. deze te ontvluchten) - is op zich niet slecht. Stress geeft in een wezen de mogelijkheid om adequaat te reageren in potentieel gevaarlijke situaties. Het gevaar bestaat er evenwel  in dat stress langdurig aanwezig blijft. De stresshormonen die dan normaal voor een snelle en aangepaste reactie zorgen, blijven dan te lang aanwezig in het lichaam en dit kan heel nefast zijn voor het welzijn van het dier. In die omstandigheden kan het immuunsysteem aangetast worden, waarbij de kans op ziekte wordt vergroot. Reden genoeg dus om op te letten met langdurige stress!

Er zijn verschillende factoren in een kattencafe die voor heel wat stress kunnen zorgen bij de katten:

  • Niet elke kat wordt even graag geaaid, opgenomen of aangestaard. Het aanstaren - weliswaar in bewondering voor hun schoonheid of schattigheid - is in de kattenwereld ontzettend onbeleefd en kan zelfs als agressief geïnterpreteerd worden. In een kattencafé bestaat het gevaar dat de katten eerder als knuffelobjecten worden aanzien en dat men ervan uitgaat dat er gegarandeerd een katje geaaid, opgenomen of geknuffeld zal kunnen worden.


  • Te veel vastgenomen/ geaaid worden is gewoon niet leuk… noch voor de mens, noch voor de kat.Veel mensen, lawaai en drukte in de buurt van de kat betekenen een vorm van stress.
  • Veel katten die geen band met elkaar hebben samen zetten, is ook absoluut niet evident. Katten zijn immers beperkt sociale dieren. Dit wil zeggen dat ze mogelijkheden hebben om banden aan te gaan met soortgenoten, maar dat niet noodzakelijk alle soortgenoten gezien worden als vriendjes. Meer nog, ze zullen andere katten eerder als vijand zien. Katten die verwant zijn of van jongs af aan samen zijn opgegroeid, komen veelal goed overeen. Om een stressvrije situatie te creëren tussen onverwante dieren, heb je vooral veel tijd en geduld nodig en een aangepaste omgeving! Wanneer deze zich op neutraal terrein - waar niemand echt baas is - bevinden, is de kans op echte conflicten met duidelijke agressie veel kleiner. Wat weliswaar niet betekent dat een onbekende kat in een groep plaatsten geen extra stress geeft. Stresssignalen kunnen namelijk heel subtiel zijn (doen alsof ze slapen, snorharen die tegen de kaken staan, trillingen in de vacht, zich meer wassen dan gewoonlijk, zich de hele tijd verstoppen…)


  • Veranderingen in routine en omgeving vinden katten ook vreselijk.

DreamCATchers heeft een ietwat ander concept dan het oorspronkelijk Japanse kattencafe, waarbij vooral de mens tegemoet werd gekomen door het gezelschap van de kat. Bij hen mogen de diertjes immers ook geadopteerd worden. Ze hopen dus - behalve gezelschap voor de mens -  ook ’een droommandje’ voor de kattenbewoners zelf te vinden! Daarvoor werken ze werken samen met kattenopvangorganisaties vanuit het Gentse, om katjes die al lang op zoek zijn naar een thuis, via deze alternatieve weg alsnog geplaatst te krijgen. Daarnaast vormen ze een informatief kattenpunt: initiatiefnemers Lana en Evelyn beogen, correcte en kwalitatieve informatie te verstrekken. Mensen met specifieke kattenvragen worden meteen in de juiste richting gewezen indien nodig. Hiervoor werken zij samen met de opvang organisaties uit de buurt, een dierenarts en een kattengedragstherapeut.

Het is een nieuw concept en een hele uitdaging om dit gedaan te krijgen, maar het staat ten dienste van het goede doel: Zo veel mogelijk katjes een droommandje bezorgen. Ze willen dit doen door het welzijn van de kat op de EERSTE plaats te houden, rekening houdend met hun noden. Katten die reeds kunnen verblijven in een opvanggezin waar ze het goed hebben, zal je dus niet in het café terugvinden.De katten zullen zo veel mogelijk geselecteerd worden op basis van hun karakter en de mogelijkheid of ze zich tijdelijk goed kunnen voelen in het café. De voorstelling van een nieuwe kat in de groep gebeurt ook heel geleidelijk. In de eerste plaats met geuruitwisseling (want katten communiceren vooral met geuren), pas daarna geleidelijk visueel en uiteindelijk krijgen ze een plaatsje in de groep. Ze worden dus niet gewoon samen gezet zonder aandacht te hebben voor mogelijke stresssymptomen. Indien een kat er zich niet goed voelt, zijn er mogelijkheden om deze veilig af te zonderen en in alle rust te laten bekomen met de nodige zorgen.

De kat is koning in deze setting en er wordt gewaakt over zijn welzijn. De omgeving is er helemaal ingericht om katten zelf te laten kiezen wat ze doen. Knuffelen? Slapen? Eten? Spelen? De kat heeft de eerste keuze en net DAT geeft een gevoel van veiligheid en controle voor hem/haar! Verder zijn er vaste openingsuren met bepaalde sluitingsdagen waardoor de (tijdelijke bewoners en dus de katten) met momenten geen bezoekers te zien krijgen. Dit  betekent voor hen een noodzakelijke rustpauze te midden van al die goedbedoelde maar soms overweldigende aandacht van mensen. De katten in het café worden geselecteerd op basis van hun mogelijkheden om te aarden in dergelijke setting, maar het blijven uiteraard wel katten met een voorgeschiedenis. Hen ruimte en keuze geven om zich af te zonderen en tot rust te komen blijft noodzakelijk.Bezoekers dienen zich misschien aan (strenge) regels te houden en er niet van uit te gaan dat ze sowieso een kat zullen kunnen knuffelen, maar dat is niet eens zo erg. Want het gezelschap van de kat is op zich al fijn en de centjes die men in het kattencafé benut, zijn bestemd voor katjes die het hard nodig hebben. 

Cookies

Natuurlijk krijgen de katten in het café af en toe cookies. Maar ook u krijgt van ons een cookie, weliswaar digitale cookies. Wij maken gebruik van deze cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw voorkeuren te onthouden. Meer info kan u vinden in onze algemene voorwaarden.