0

Algemene voorwaarden

DREAMCATCHERS VZW – algemene voorwaarden

1) Algemene voorwaarden van DreamCATchers VZW

2) Privacyverklaring

3) Juridische kwesties

4) Verkoopsvoorwaarden 


1) Algemene voorwaarden 

Dit is de site en webshop van DreamCATchers VZW. Wij zijn een vzw die adoptie van katten wil stimuleren. Onze maatschappelijke zetel is in Schepenhuisstraat 17, 9000 Gent, België. Ons BTW-nummer is BTW BE 0647.902.491. Als u deze site bezoekt en erop actief bent, aanvaardt u automatisch deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen altijd wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina. 

Via de elektronische webwinkel van DreamCATchers VZW, kan u zowel producten aankopen alsook geld doneren als u dat wenst. Op elke transactie via onze webshop zijn naast de algemene voorwaarden, onze verkoopsvoorwaarden van toepassing. Elke andere voorwaarde die niet uitdrukkelijk is aanvaard door DreamCATchers VZW wordt als niet geschreven beschouwd.

Bij vragen, opmerkingen of klachten kun je ons contacteren op: hello@wearedreamcatchers.be of via ons contactformulier.2) Privacyverklaring

DreamCATchers VZW hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. DreamCATchers VZW verwerkt uw gegevens conform de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer u de website van DreamCATchers VZW bezoekt, registreert de server niet-persoonlijke gebruikersgegevens die nooit worden gelinkt aan uw gegevens van het profiel. De bezoekers aan de website van DreamCATchers VZW blijven dus anoniem. De gebruiksgegevens worden intern verwerkt om ons de mogelijkheid te bieden om de website van DreamCATchers VZW voortdurend te verbeteren. Transacties uitgevoerd op de website van DreamCATchers VZW zijn beveiligd door het betalingssysteem van onze partner Europabank. Alle gegevens die worden uitgewisseld, waaronder ook het nummer van uw kredietkaart, uw naam en uw postadres voor de verwerking van de betaling, worden gecodeerd dankzij het SSL-protocol. Die gegevens kunnen niet worden opgespoord, onderschept of gebruikt door derden. 


Doel van de verwerking

DreamCATchers VZW kan de persoonlijke of zakelijke gegevens die u verstrekt voor verscheidene doeleinden gebruiken. 

 • Informatie: indien u ons toestemming hebt gegeven of ingetekend hebt op onze nieuwsbrief of een donatie hebt gedaan, kunnen wij u persoonlijk informeren over al onze activiteiten, producten en in het algemeen onze werking via e-mail, sociale media, telefonisch of per post.
 • Marketing: wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze activiteiten en producten beter op uw behoeften af te stemmen en wij kunnen u contacteren over ons donatiebeleid of andere activiteiten van financiële steun. 

DreamCATchers VZW stelt uw gegevens in principe niet ter beschikking van derde partijen, ook niet voor marketing doeleinden of statische onderzoeken, tenzij hier anders vermeld.


Cookies

DreamCATchers VZW gebruikt cookies om uw surfervaring op de website gemakkelijker en aangenamer te maken. Cookies maken het ons ook mogelijk om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. Via uw browserinstellingen kunt de installatie van cookies weigeren, maar dat kan een nadelige weerslag hebben op de werking van bepaalde delen van onze website. Als u de website van DreamCATchers VZW blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, en als u op ‘OK’ klikt, nemen wij aan dat u de installatie van cookies aanvaardt. 


Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website door een webserver in de browserdirectory van uw computer of op uw mobiele toestel wordt geplaatst. De cookie bevat een unieke code die uw browser identificeert tijdens een bezoek aan de website (‘sessiecookie’) of tijdens latere bezoeken aan dezelfde website (‘permanente cookie’). Alleen de webserver die de cookie heeft geplaatst kan die cookie lezen. De webserver heeft hierbij geen toegang tot andere informatie op uw apparaat (bv pc, tablet of smartphone). Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser. 

DreamCATchers VZW maakt gebruik van: 

 • Sessiecookies: Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
 • Permanente cookies
 • First party cookies: Deze worden geplaatst door de bezochte website zelf
 • Third party cookies. Via onze website worden ook cookies geplaatst van derde partijen: via advertenties die verschijnen op onze website, sociale media, Google Analytics,…Hierop heeft DreamCATchers VZW geen invloed. De privacyverklaringen van de desbetreffende partijen zijn hierop van toepassing.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.3) Juridische kwesties

Afstand van aansprakelijkheid

DreamCATchers VZW is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct of indirect, door het gebruik van de informatie op deze site of de onmogelijkheid om die te raadplegen, noch voor enige schade of nadeel die u oploopt door het gebruik van het online betaalsysteem. 

Voor het online betaalsysteem gelden enkel de voorwaarden van het online betaalsysteem. DreamCATchers VZW doet zijn best om de informatie zo up-to-date en juist mogelijk op de site te zetten. Toch kan het zijn dat dit niet altijd het geval is. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledige informatie of ontbrekende informatie of de onbruikbaarheid ervan. De informatie, namen; afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, zijn puur illustratief en creëren geen enkele verbintenis in hoofde van DreamCATchers VZW. 

DreamCATchers VZW is niet aansprakelijk voor virussen en andere ICT-problemen die ontstaan door het gebruik van deze site. Bezoekers van onze site verbinden zich ertoe toe om de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe ze geen toegang hebben.


Geldigheidsbeding

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden (inclusief de specifieke Verkoopsvoorwaarden) ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door DreamCATchers VZW om één van de in deze algemene voorwaarden (inclusief de specifiek verkoopsvoorwaarden) opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan die bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 


Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, op deze site is eigendom van DreamCATchers VZW en is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DreamCATchers VZW. Niets van wat op deze site staat, mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van DreamCATchers VZW of een derde te gebruiken. Ook DreamCATchers VZW zelf probeert elke schending van intellectuele eigendomsrechten te vermijden. Vindt u op onze site een foto of andere informatie die volgens jou een schending uitmaakt van je rechten, contacteer ons en we zorgen samen voor een oplossing.


Voorwaarden voor het gebruik van commentaren

De website van DreamCATchers VZW is een ruimte zijn voor het uitwisselen van constructieve ideeën en meningen en biedt de mogelijkheid om te communiceren via de website in de vorm van commentaren. Elke gebruiker die zich heeft geregistreerd op de website kan commentaren plaatsen. Dit kan niet anoniem en gebeurt telkens in eigen naam. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor zijn commentaar. DreamCATchers VZW of de door haar aangestelde moderatoren behouden zich het recht voor om de boodschappen te bewerken en/of te schrappen:

 • Boodschappen die in strijd zijn met de in België geldende wetten, boodschappen van racistische, xenofobe, revisionistische of negationistische aard boodschappen van pornografische, pedofiele of obscene aard, beledigingen, oproepen tot geweld of doodslag, 
 • boodschappen die een inbreuk vormen op de privacy of op de auteursrechten, reclameboodschappen, herhaling van links, boodschappen die geen betrekking hebben op het onderwerp, die zich niet houden aan de thema’s die in het artikel aan bod komen. 

De voertaal is het Nederlands, zodat iedereen u kan begrijpen. Wij vragen u te letten op correct taalgebruik. Afgekorte berichten (zoals een sms) worden niet aanvaard.

DreamCATchers VZW kan niet instaan voor de betrouwbaarheid van de inhoud en voor de identiteit en de deugdzaamheid van de gebruikers en DreamCATchers VZW kan hiervoor in geen geval verantwoordelijk worden gesteld.

DreamCATchers VZW kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten, nalatigheden of resultaten die het gevolg kunnen zijn van een verkeerd gebruik van de inhoud die in de commentaren wordt verspreid. 

DreamCATchers VZW wijst er ook op dat het gebruik van hyperlinks kan leiden naar andere servers waar DreamCATchers VZW geen enkele greep op heeft. De inhoud van de website van DreamCATchers VZW kan worden geciteerd en gebruikt door websites waar DreamCATchers VZW geen enkele greep op heeft, uw commentaren kunnen dus terechtkomen op andere websites zonder dat DreamCATchers VZW daar verantwoordelijk voor is. 

Als u nog vragen hebt, mag u ons altijd schrijven op hello@weareDreamCATchers.be


Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties, printscreens, logbestanden, back-ups en andere als bewijsvoering kunnen dienen. 


Toepasselijk recht en geschillen

Voor elk geschil is de rechtbank van de zetel van DreamCATchers VZW bevoegd: rechtbank van Gent.4) Verkoopsvoorwaarden

Algemene bepalingen

De e-commerce website van DreamCATchers VZW, Schepenhuisstraat 17, 9000 Gent, België, met BTW-nummer BE 0647.902.491 biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webshop online aan te kopen. 

Samen met de algemene voorwaarden zijn deze specifieke verkoopsvoorwaarde van toepassing op elke bestelling die door een bezoeker van de webshop wordt geplaatst (“klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.Voor alles wat niet geregeld is in deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.


Prijs

Al onze prijzen zijn steeds in euro en inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. 

Indien er postkosten, leveringskosten, vervoerskosten of andere kosten van toepassing zijn, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is louter illustratief bedoeld en kan afwijken van de werkelijkheid. Bij twijfel, contacteert ons gerust over het product. 


Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die in Belgïe wonen. 

Buitenlandse klanten nemen best vooraf contact met ons  vooraleer hun bestelling te plaatsen. 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DreamCATchers VZW niet.

DreamCATchers VZW is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DreamCATchers VZW is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, vragen wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DreamCATchers VZW. DreamCATchers VZW VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Online aankopen

 • Kies je producten: Zoek eerst het product dat je wil kopen. Leg het dan via de knop “ “ in je digitale winkelmandje. Je kan nu verder winkelen of verder gaan met bestellen.
 • Bezorgen of ophalen: Duid aan of je bij ons zelf je bestelling komt ophalen dan wel deze per post wilt laten bezorgen.
 • Identificatie: Heb je een account? Als je inlogt op je Mijn DreamCATchers VZW-account gaat het bestellen veel sneller. Nog geen account? Ook zonder account kun je bestellen, dan hebben we nog wel even je gegevens nodig. Dat is zo gedaan, een kwestie van invullen. We raden je aan een account te maken, want dat heeft heel veel voordelen. Gelukkig gaat dat heel makkelijk.
 • Controleren en betalen: Kies een van de betaalwijzen:
  • bankkaart
  • bancontact
  • iDeal
  • Maestro
  • Overschrijving
  • Mastercard
  • Visa

 • Check en dubbelcheck: Je krijgt nu een overzicht. Klopt alles wat er staat?
 • Betalen. Dan pas is je bestelling afgerond!
 • Klaar! Je bestelling is geplaatst. Je hoeft enkel te wachten of je rept je naar onze winkel. Heb je spijt van je aankoop? Niet getreurd. Je moet dan wel onze herroepingsprocedure volgen. Die staat hier wat verder uitgelegd. 

DreamCATchers VZW is gerechtigd bestellingen te weigeren die worden geplaatst door een klant die eerder een ernstige tekortkoming heeft vertoond. Liep er iets fout tijdens uw bestelprocedure, dan is DreamCATchers VZW niet verantwoordelijk, maar zal u hierover wel gecontacteerd worden. Alle betalingen verlopen via onze externe partners. Zij zorgen voor een veilige afhandeling van de transactie.


Betaling

Er wordt contact bij aankoop betaald dan wel onmiddellijk bij het plaatsen van de bestelling via de webshop. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover DreamCATchers VZW beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.;Onverminderd het voorgaande behoudt DreamCATchers VZW zich het recht voor de niet (volledig) betaalde bestellingen te annuleren en de goederen achter te houden of terug te eisen.


Levering

De eigendom van de verkochte goederen blijft tot op het moment van de volledige betaling bij DreamCATchers VZW. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door DreamCATchers VZW was geboden.

Leveringen gebeuren doorgaans binnen de 14 dagen na uw bestelling en nadat uw betaling is ontvangen. DreamCATchers VZW kan genoodzaakt zijn de leveringstermijnen aanpassen, leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden op te leggen aan de levering. Wij zullen u daarvan in kennis stellen.

Wanneer u bij uw bestelling hebt aangegeven dat u uw bestelling wilt komen ophalen in de winkel, zullen wij u verwittigen wanneer uw bestelling klaar is.

Dit kan per email of telefonisch naargelang u uw voorkeur hebt aangeduid bij uw bestelling.


Garantie

Op alle aangeboden producten op de website is de wettelijke garantie van twee jaar van toepassing, mits geldig aankoopbewijs. Wij raden u aan de oorspronkelijke verpakking te bewaren.  

DreamCATchers VZW zoekt steeds naar de beste leveranciers voor haar producten en diensten. Wanneer u toch iets mocht merken aan het product, neem gerust contact met ons op.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan DreamCATchers VZW.

Binnen de 14 na vaststelling van het gebrek moet dit door de klant worden gemeld. Na deze termijn vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, verkeerd wassen, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik, waarbij vermelde opsomming geenszins exhaustief is. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten of gebreken die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht een gebrek te zijn dat aanwezig was bij de levering van het goed, behoudens tegenbewijs door de klant.

In eerste instantie DreamCATchers VZW een herstel in natura nastreven. Wanneer voorradig wordt het goed opnieuw verstuurd. Wanneer dit niet mogelijk is kan de klant de koopsom terugvorderen.


Donaties

DreamCATchers VZW is een VZW die graag een beroep doet op de bijdragen van sympathisanten. Je kan via onze site een donatie doen. Je krijgt dan een bevestigingsmail dat de donatie is aanvaard. DreamCATchers VZW kan zonder reden om het even welke donatie weigeren. Wil je lid worden van onze vzw, dan moet je dit expliciet aangeven. Laat ons steeds per mail op hello@weareDreamCATchers.be weten dat je wil afzien van je donatie, zodat we hiervan op de hoogte zijn. Vermeld in de mail steeds het bestelnummer, en uw aankoopgegevens. Wanneer wij het bericht van herroeping ontvangen, ontvangt u binnen de 14 werkdagen het bedrag van uw donatie terug.

Sinds kort voorziet DreamCATchers VZW geen fysieke lidkaarten meer. De bevestigingsmail van uw lidmaatschap met bijhorend nummer is voldoende. Met dit lidnummer kan u steeds verlengen of aanpassingen vragen.


Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. De consument heeft het recht aan DreamCATchers VZW mee te delen dat hij afziet van de aankoop of donatie, zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering, de goederen op hun kosten terug te bezorgen aan DreamCATchers VZW. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

De herroepingstermijn strijkt 14 kalenderdagen na de dag:

a) in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd : "van de sluiting van de overeenkomst";

b) voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen) : "waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

c) voor overeenkomsten waarbij de klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd : "waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.";

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen : "waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.";

e) voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode : "waarop de klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.".

Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DreamCATchers VZW zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dit bedrag wordt afgehouden van de terugbetaling.

U kan uw aankoop niet herroepen voor volgende zaken:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst; 
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop DreamCATchers VZW geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;• overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen
 • tijdelijke aanbiedingen en buitenkansjes, afgeprijsde producten,… 

De terugbetaling zal gebeuren als het teruggestuurde goed ontvangen is onder de hiervoor bepaalde voorwaarden.


Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 310 40 35, via e-mail op hello@weareDreamCATchers.be of per post op het volgende adres: DreamCATchers VZW, Schepenhuisstraat 17 9000 Gent. Indien u een klacht heeft, kan u die formuleren aan bovenstaand adres.

Cookies

Natuurlijk krijgen de katten in het café af en toe cookies. Maar ook u krijgt van ons een cookie, weliswaar digitale cookies. Wij maken gebruik van deze cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw voorkeuren te onthouden. Meer info kan u vinden in onze algemene voorwaarden.